Logolink Oddělovač

Inovace studijního programu Všeobecné lékařství se zaměřením na primární péči a praktické lékařství

Oddělovač

Proč pátrat po primární hyperparatyreóze v ordinaci všeobecného praktického lékaře

MUDr. Helena Šiprová1), Doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.2), Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.3)
1) II. interní klinika Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně, 2) III. interní klinika LF UP a FN Olomouc, 3) Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Primární hyperparatyreóza je klinický syndrom způsobený zvýšenou sekrecí parathormonu s následnou hyperkalcémií. Dlouho se onemocnění projevuje jen necharakteristickými symptomy spojenými s hyperkalcémií. Příznaky jsou sice nepříjemné, nikoli však natolik patognomické, aby umožnily včasné zjištění choroby jen na základě klinických příznaků. Nejčastějšími počátečními známkami choroby jsou neurčité břišní těžkosti, jako je nechutenství, zácpa a zvracení. Mezi příznaky hyperparatyreózy však patří také polyurie, polydipsie, únavnost, apatie, deprese i svalová hypotonie.

Ke klinickým projevům způsobeným hyperkalcémií ovšem patří zejména známky nefrolitiázy: na hyperparatyreózu bychom měli myslet vždy při nefrolitiáze oboustranné a recidivující. Dříve často připomínanou Recklinghausenovu kostní chorobu nyní téměř nespatříme, ovšem každé spojení nefrolitiázy s kostními projevy by nám mělo být důvodem k vyšetření kalcémie a k aktivnímu pátrání po hyperparatyreóze.

Klasickou trojici příznaků renálních, kostních a břišních (stones, bones, abdominal moans and grones whith psychic overtones) dnes vidíme relativně vzácně. Jsou-li přítomny, měli je dnes považovat spíše za známku pozdě diagnostikované hyperparatyreózy.

Ve snaze o včasné zjištění primární hyperparatyreózy bychom se měli rozhodovat pro vyšetření hladiny sérového kalcia pravděpodobně častěji, než se děje. Longitudinální studie přitom prokazují, že hladiny sérového kalcia u téhož nemocného se mohou s časem dosti měnit a že je tedy vhodné vyšetření kalcémie opakovat. Zjištění primární hyperparatyreózy v asymptomatickém stádiu je projevem vysoké kvality péče o zdraví. Nejschůdnější cestou k dosažení cíle je také opakované vyšetření hladiny kalcia v séru, zvláště u pacientů s osteoporózou, u žen a u starších osob. Ukazuje se, že primární hyperparatyreóza je mnohem častější, než jsme se dříve domnívali a častější vyšetřování hladiny kalcia v séru je účinnou cestou k zjištění choroby.

Definitivním a účinným způsobem léčení primární hyperparatyreózy je odstranění adenomu příštítného tělíska zkušeným chirurgem.

<< ZPĚT

Oddělovač Logolink Oddělovač Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0350